Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči poštou.

Žádáme přijaté uchazeče o dodání zápisového lístku (nejdéle do 10 dnů) a to osobně nebo poštou. Po sečtení zápisových lístků bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení na volná místa. 

 

Strojírenské práce

Přijatí

SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

SP 5

SP 6

SP 7

SP 8

SP 9

SP 10

SP 11

 

Potravinářská výroba

Přijatí

PV 1

PV 2

PV 4

PV 6

PV 10

PV 14

PV 15

PV 17

PV 21

PV 25

PV 30

PV 31

PV 33

PV 34

Nepřijatí

PV 3

PV 5

PV 7

PV 8

PV 9

PV 11

PV 12

PV 13

PV 16

PV 18

PV 20

PV 22

PV 23

PV 24

PV 26

PV 27

PV 29

PV 32

PV 35

PV 36

PV 37

 

Knihařské práce

Přijatí

KnP 1

KnP 3

KnP 4

KnP 5

Nepřijatí

KnP 2

KnP6

 

Stravovací a ubytovací služby

Přijatí

SUS 1

SUS 2

SUS 3

SUO 4

SUO 5

SUO 6

SUO 7

SUO 8

SUO 9

SUO 10

SUO 11

SUO 12

SUO 13

SUO 14

SUO 15

SUO 16

SUO 17

SUO 18

SUO 19

SUO 20

SUO 21

SUO 22

SUO 23

SUO 25

SUO 27

SUO 28

SUO 29

SUO 29A

SUO 30

SUO 31

SUO 32

SUO 33

SUO 34

SUO 35

SUO 35A

SUO 36

SUO 37

SUO 38

  

Malířské a natěračské práce

Přijatí

MN 1

MN 2

MN 3

MN 4

MN 5

MN 6

MN 7

MN 8

 

Pečovatelské služby

Přijatí

PS 1

PS 2

PS 3

PS 4

PS 10

PS 11

PS 15

PS 16

PS 17

Nepřijatí

PS 5

PS 6

PS 7

PS 8

PS 9

PS 12

PS 13

PS 14

 

 

Potravinářské práce

Přijatí

PPc 1

PPc 2

PPc 3

PPc 4

PPc 5

PPc 6

PPc 7

PPc 8

PPc 9

PPc 10

PPc 11

PPc 12

PPc 13

PPc 14

PPc 15

PPc 16

PPc 17

PPc 18

PPc 19

PPc 20

  

Truhlářská a čalounická výroba

Přijatí

TrV 1

TrV 2

TrV 3

TrV 5

TrV 6

TrV 7

TrV 8

TrV 9

TrV 11

TrV 12

TrV 13

TrV 14

TrV 15

TrV 16

Nepřijatí

TrV 10

 

 

Zednické práce

Přijatí

ZP 1

ZP 2

ZP 3

Nepřijatí

ZP 4

ZP 5

ZP 6

ZP 7

ZP 8

 

Praktická škola dvouletá

Přijatí

PrŠ 1

PrŠ 2

PrŠ 3

PrŠ 4

PrŠ 5