Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

 

Začátek školního roku je v pondělí 3. září 2018

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019

PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 11. 2. – 17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019
Hlavní prázdniny
 budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

Státní svátky:

Dny pracovního klidu:

Ředitelský den v 2. pololetí: 9. a 10. května 2019

 

Hovorové hodiny s rodiči: 20. 11. 2018 od 14.00 – 17.00

                                          23. 04. 2019 od 14.00 – 17.00