Podpora romských žáků

Informace pro zájemce

Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálně znevýhodněných romských

žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období

leden - červen 2018

Žáci kteří splňují kriteria mají možnost požádat o romskou dotaci.

Odevzdání požadavků třídním učitelům musí být do 14.12.2017

Vyhlášení programu