Projekt Leonardo da Vinci

Projekt: Nové zkušenosti – cesta ke kvalitnímu vzdělávání žáků


Projekt Leonardo da Vinci – Itálie, Gateo-Mare

Zahraniční výjezd, odborná stáž - Itálie
projekt Leonardo da Vinci – mobility
22 vybraných žáků naší školy oborů vzdělání Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce) a Potravinářské práce (cukrářské práce) se zúčastnili 14 denní zahraniční odborné stáže v Itálii. Náklady na stáž byly plně hrazeny z grantu Evropské unie
Hlavním cílem projektu bylo umožnit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami rozvoj osobní i profesní. Zvýšit jejich sebevědomí, zájem o obor, kulturní a všeobecný přehled, komunikační dovednosti, probudit zájem učit se cizí jazyk. Šlo také o pokus zvýšit prestiž profesi cukrář a kuchař ve společnosti. Studenti se seznámili s novými technologiemi, strojními zařízeními, pracovními postupy a surovinami.
Termín : 18. 09. – 01. 10. 2011
Místo pobytu: Itálie, Gateo – Mare, Cesenatico - praxe v hotelové škole, ubytování a praxe – hotel Raffaell*** Odborné stáže se zúčastnilo 22 žáků naší školy oboru vzdělání
- Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce)
- Potravinářské práce (cukrářské práce)

Projekt Leonardo da Vinci – Itálie, Gateo-Mare

CO JSME VIDĚLI

- Městečko Cesenatico – muzeum lodí, místní rybářský trh, trh ovoce a zeleniny
- San Marino- samostatný stát ve státě Itálie
- Cervie- muzeum soli
- Rimini – Itálie v miniatuře
- Výrobu vína

CO JSME SE NAUČILI.

- Pravou italskou pizzu
- Ruční výrobu těstovin
- Bramborové noky s parmezánem
- Přípravu mořských ryb a mořských plodů
- Výborné Italské moučníky a dezerty

KDO NÁS UČIL.

V Hotelové škole profesionální kuchař pan Fabio.
V Gastronomickém studiu paní Paola.
Prezident svazu cukrářů pan Antonio Lalla, cukrář profesionál pan Renato.

Po celý pobyt nám přálo krásné počasí, volný čas jsme využili koupáním v moři. Pro všechny účastníky to byl nezapomenutelný kulturní i pracovní zážitek. Vraceli jsme se domů plní nových vědomostí, dovedností a krásných vzpomínek.

Mgr. Jitka Sedláčková, Mgr. Hana Manová

LEONARDO DA VINCI projekty VETPRO

Projekty pro pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO)

Jednosměrné zahraniční mobility zaměřené na výměnu zkušeností umožňující další profesní rozvoj učitelům, školitelům, pracovníkům v odborné přípravě, poradcům a osobám odpovědným za plánování a organizaci odborného vzdělávání. Prevence nezaměstnanosti hendikepovaných žáků řemeslo, odbornost praxe v zahraničí. Pravidelně se jich účastníme jako vysílající organizace ve spolupráci se vzdělávací agenturou Italy Gastro Promotion s. r. o. Naši učitelé se zapojují s cílem se odborně vzdělávat v zahraničí, zvýšit si své vědomosti a odborné dovednosti. Získávat nové poznatky, nové metody výuky a aplikovat je při výuce našich žáků.

Přehled realizovaných projektů Leonardo da Vinci – VETPRO:

V roce 2011 se naši učitelé zúčastnili projektu Leonardo da Vinci – VETPRO mobility s názvem: Inovace pro odborné vzdělávání učitelů. Týdenní odborné mobility v Itálii, určená pro učitele odborných předmětů a praxe.

V roce 2012 jsme se také připojili do projektu Leonardo da Vinci - VETPRO mobility s názvem: Inovace pro odborné vzdělávání učitelů. Určené pro učitele středních škol.

V lednu 2013 vycestují opět učitelé na odbornou mobilitu. V rámci zapojení se do projektu Leonardo da Vinci vyšleme naše učitele na vzdělávací týdenní pobyt do Itálie.

V roce 2013 se naše škola rozhodla podat svůj projekt: Nové zkušenosti – cesta ke kvalitnímu vzdělávání žáků. V rámci programu Leonardo da Vinci – VETPRO. Bude určen pro učitele a vedoucí učitele odborného výcviku a odborných předmětů gastronomických oborů ve spolupráci se vzdělávacím institutem IAL Scuola Alberghiera e di Ristorazione Cesenatico. Pokud bude projekt schválen, bude se moci mobility účastnit dvacet pedagogů.

III. Zahraniční výjezd, odborná stáž  - Itálie

projekt Leonardo da Vinci – mobility

            

již potřetí na naší škole proběhla pro nejlepší žáky oborů vzdělávání Stravovací a ubytovací služby (kuchaři), Potravinářská výroba (cukráři) a Potravinářské práce (pekaři), odborná stáž v Itálii.

Termín :  3. 5. 2014 – 18. 5. 2014

 

Přijímající organizace:

Naučili jsme se připravovat

-         Pravou italskou pizzu

-         Italskou piadinu

-         Italskou kávu

-         Různé druhy plněných i neplněných těstovin

-         Omáčky k těstovinám

-         Italské gnocchi

-         Mořské ryby a mořské plody

-         Panacottu, tiramisu a jiné dezerty

Kdo nás učil?

 

Ve volném čase jsme hráli míčové hry u moře a otužilci se také v moři koupali. Navštívili jsme Cesenatico – muzeum lodí, rybí tržnici, trh ovoce a zeleniny. Cervii – muzeum mořské soli. Historické město a stát San Marino. Edukační park Italie v miniatuře, delfinárium  v Riccione. Byli jsme také na exkurzi ve výrobně vína a olivového oleje. Viděli jsme výrobu pravé italské pizzy a samozřejmě ji ochutnali. Pro všechny účastníky to byl velký gastronomický i kulturní zážitek.

 

 

 

Předávání europassů ve škole

 

žáci slavnostně převzali z rukou paní zástupkyně Mgr. Marie Šebelové osvědčení o absolvování mobility Europass - mobilita a certifikáty a osvědčení o absolvovaných kurzech.

                                                         (Mgr. Hana Manová, Mgr. Jitka Sedláčková)

 

 

 

Stránky partnerů

http://www.enaiptrentino.it/i_centri

http://www.ialemiliaromagna.it/

http://www.raffaellohotel.net/index.htm

http://www.igp.cz