Podpora vzdělávání

 

Název projektu:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Jihomoravský kraj - příjemce projektu

OU a PrŠ Brno, Lomená 44 - partner projektu č. 18

Termín realizace projektu:

1.10.2013 - 30.6.2015

Operační program:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu

Popularizace technických oborů v oblasti profesní přípravy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v návaznosti na ZŠ. Zvýšení zájmu a motivace ve vztahu k řemeslu. Nabídnout ZŠ možnost využití výukových prostor pro zkvalitnění technického vzdělávání. Využití těchto prostor i v rámci mimoškolní výuky.

Partner projektu bude realizovat modernizaci učeben pro technické obory, bude zajišťovat vzdělávací akce pro žáky vybraných ZŠ. V rámci zkvalitnění výuky technických oborů bude realizovat odborné exkurze do firem podnikajících v oboru TP,TrV,ZP. Do výuky budou zapojeni externí odborníci v rámci jednodenních akcí. Budou vytvořeny názorné výukové pomůcky podporující zkvalitnění výuky v technických oborech. Partner zajistí realizaci i v oblasti mimoškolních aktivit.

Klíčové aktivity

1. Modernizace a dovybavení odborných dílen, zaškolení pedagogických pracovníků na práci s novými stroji a vybavením

2. Podpora a spolupráce se ZŠ

3. Zvyšování kvality výuky OU i v rámci mimoškolní výuky

Základní školy spolupracující s OU a PrŠ Brno, Lomená 44 v rámci realizace projektu

Základní škola Malinovského 280, Slavkov u Brna

MŠ a ZŠ Želešice, Sadová 530

Základní škola, Brno, Lidická 6a

Základní škola, Brno, Sekaninova 1

ZŠ, PrŠ a DD, Brno, Vídeňská 26/28

 

Přednášky odborníků z praxe

Přednášky odborníků z praxe probíhaly po celý školní rok 2014/2015. Bylo uskutečněno 11 přednášek ze stavebních oborů TP (Tesařské práce), TrV (Truhlářská a čalounická výroba) a ZP (Zednické práce). Náplň přednášek doplňovala nejen učivo odborného výcviku, ale i teorii. Většina žáků se k této aktivitě vyjadřovala kladně. Poznatky získané z těchto přednášek si jistě ponesou do pracovního života a budou z nich čerpat nejen při práci ve svém oboru, ale i při vykonávání závěrečné zkoušky, která na ně čeká na konci studia na naší škole.

První přednáška ve školním roce 2014/2015 se konala 23. 10. 2014 v dílenských prostorách našeho učiliště. Lektor z řad odborníků z praxe, pan Šimíček, názorně přednášel a předváděl čalounění dveří a židlí. Žáci stavebních oborů si mohli vyzkoušet pod dozorem odborníka, čalounění těchto truhlářských výrobků.

 

Druhá přednáška se realizovala v zasedací místnosti, za využití zpětného projektoru dne 5. 11. 2014. Žáci se seznámili a byly jim promítány zásadní otázky a problémy ze světa práce. Paní Vlková, z pracovního úřadu v Brně, vysvětlila zásadní práva a povinosti budoucích i součastných zaměstnanců a zeměstnavatelů, jak se zachovat po ukončení studia na učilišti, nutnosti dodržování pracovní morálky v zaměstnání, orientování se na pracovním úřadě a trhu a jiné důležité informace pro naše žáky. Žáci si připravili řadu otázek, které jim paní Vlková zotpověděla.

Třetí přednáška uskutečněná 11. 12. 2014 byla realizována také v dílenských prostorách našeho učiliště. Pod dozorem pana Krásenského si žáci stavebních oborů vyslechli a vyzkoušeli různé malířské techniky a způsoby nánosu nátěrových hmot na plochu.

 

Čtvrtá přednáška, na téma Sádrokartonářské práce, proběhla opět v dílenských prostorách stavebních oborů 14. 1. 2015. Pan Zouhar, odborník na sádrokartonářské práce, vysvětlil a názorně předvedl rozdělení místnosti pomocí stěny ze sádrokartonu, měření, vytyčení, příprava a realizace konstrukce a následného opláštění, zatmelení, vybroušení a osazení zárubní.

 

Pátá přednáška za pomocí odborníka z praxe, se konala 22. 1. 2015 na téma Podlahářské práce. Pan Holásek žákům názorně předvedl spojování podlahových materiálů ve větší celek, pokládání a udržování těchto materiálů. V neposlední řadě vysvětlil a popsal základní BOZP a PO při práci.

 

Šestá přednáška se konala v učebně odborného výcviku dne 27. 1. 2015. Žáci se seznámili a vyzkoušeli si pod dozorem pana Demela, odstranění starého nátěru, základy nánosu nátěrových hmot na různé povrchy, včetně dřeva a základy BOZP a PO při práci. Natěračské práce si žáci také postupně vyzkoušeli. Ve své praxi těchto poznatků a zkušeností využijí při opravě nátěru nábytku, dveří, oken atd.

 

Sedmá přednáška byla realizována 18. 2. 2015 na téma lešení, stavba lešení, BOZP a PO při stavbě lešení. Přednášejí, pan Máša, vysvětlil a popsal různé druhy lešení, hlavní úskalí při stavbě lešení, pomocí zpětného projektoru promítal žákům našeho učiliště speciální lešení a lešení používané v jiných zemích. Žáci pozorně poslouchali a zahrnuli přednášejícího velkým množstvím otázek, které se týkaly tohoto tématu.

 

Osmá přednáška proběhla 25. 3. 2015 v promítací učebně.  Paní Trandová názorně vysvětlovala a promítala na téma půdní vestavby, krovové soustavy, spoje dřevěných trámů, materiály používané při výrobě střech a zateplení půdních vestaveb a vše na téma střechy, krovy a jejich zateplení.

 

Devátá přednáška s odborníkem z výroby kuchyňských linek, panem Glozou, se realizovala 9. 4. 2015 v prostorách truhlářských dílen našeho učiliště. Přednášející přinesl názorné pomůcky - fotografie, materiály používané k výrobě prac. desek a dvířek kuchyň. linek, různé druhy kování, spojovací prostředky používané při výrobě atd.

 

Desátá přednáška se uskutečnila 22. 4. 2015 na téma vytyčování staveb, kterou prezentoval pan Sceruda. Seznámil žáky se základy vytyčování staveb, osazování staveb do terénů, nivelizací – výškového zaměření a BOZP při těchto prací.

 

Poslední jedenáctá přednáška poběhla na téma výkresová dokumentace dne 13. 5. 2015. Žáci byli obeznámení s výkresovou dokumentací při práci ve stavebnictví, kusovníky, technologickými postupy, výkazy výměr, návrhovými plány atd. I tato přednáška byla velice přínosná pro žáky stavebních oborů, žáci pozorně poslouchali přednášejícího, který se snažil předat veškeré vědomosti a poznatky z tohoto oboru.

 

Žáci velice pozitivně hodnotili průběh přednášek za školní rok 2014/2015, měli na přednášející řadu odborných dotazů, které se jim snažil každý odborník s praxe srozumitelně zodpovědět. Díky těmto poznatkům a informacím si žáci rozšířili informace získané v teorii i praxi na našem učilišti, dozvěděli se velké množství nových postupů a předpisů používaných a dodržovaných v běžném provozu a na stavbách. I přednášející byly velmi spokojeni s průběhem přednášek a s reakcemi našich žáků.

 

Organizace skupin v OV 2015 - 2016

 

 

KA 15 – Spolupráce SŠ se zaměstnavateli

 

V rámci projektu se uskutečnilo 8 jednodenních exkurzí u společností, podnikajících v oborech TP, TrP a ZP, případně vyrábějících nástroje, nářadí a materiály pro tyto obory.

 

-  PILA TETČICE: Exkurze realizována dne 21. 1. 2014 za účasti žáků OU a PrŠ. Byla uskutečněna  prohlídka celého provozu s odborným výkladem pracovníka firmy p. Živného. Následovala otevřená beseda o problematice nákupu a zpracování řeziva.  Zúčastnilo se 42 žáků.

  

- ROJEK a HAROM: Exkurze realizována dne 8. 10. 2014 za účasti žáků OU a PrŠ. Byla uskutečněna prohlídka celého provozu firmy Rojek – výroba dřevoobráběcích strojů a firmy Harom – výroba stolařských hoblic. Odborný výklad zajistil majitel firmy p. Harom. Zúčastnilo se 42 žáků.

  

- OK PYRUS: Exkurze realizována dne 26. 11. 2014 za účasti žáků OU a PrŠ. Byla uskutečněna prohlídka celého provozu firmy OK Pyrus, s. r. o – výroba dřevostaveb – srubových domků. Odborný výklad zajistila pracovnice firmy pí. Koudelková. Zúčastnilo se 42 žáků.

 

- SPOKAR: Exkurze v Pelhřimově realizována dne 10. 2. 2015 za účasti žáků OU a PrŠ. Byla uskutečněna prohlídka celého provozu firmy SPOKAR Pelhřimov – výroba natěračských a malířských potřeb. Prohlídku firmou výkladem provázel p. Fučík.  Zúčastnilo se 42 žáků.

  

- HELUZ:  Exkurze v Hevlíně realizována dne 10. 3. 2015 za účasti žáků OU a PrŠ. Byla uskutečněna prohlídka automatické linky cihlářské výroby firmy HELUS – cihlářský průmysl. Průvodcem v provozu byl p. Juříček. Zúčastnilo se 38 žáků.

 

- TONDACH:  Exkurze v Hranicích na Moravě realizována dne 18. 3. 2015 za účasti žáků OU a PrŠ. Byla uskutečněna prohlídka celého provozu firmy TONDACH – výroba střešní krytiny. Provozem prováděl a s žáky besedoval p. Chytka.  Zúčastnilo se 37 žáků.

 

LEŠENÍ CZ:  Exkurze v Praze realizovaná dne 6. 5. 2015 za účasti žáků OU a PrŠ. Byla uskutečněna  prohlídka prodejních skladů firmy LEŠENÍ CZ – prodej a pronájem lešení, v obci Strančice a stavby v centru Prahy, kde nám provázející pracovnice firmy, názorně předvedla stavbu lešení, základní podmínky pro správné postavení daného lešení a v neposlední řadě vše o BOZP při stavbě a používání tohoto lešení. Zúčastnilo se 39 žáků.

 

LESY ČR:  Exkurze v Domašově realizovaná dne 21. 5. 2015 za účasti žáků OU a PrŠ. Byla uskutečněna prohlídka lesů České republiky okolí Říček a Domašova, kde nám pracovník lesních závodů p. Rousek názorně vysvětlil a předvedl výsadbu lesa, růst stromových porostů, druhy dřevin rostlých v těchto lesích a těžbu dřeva. Předvedl nám rozdíly mezi zdravými a napadanými stromy různými chorobami a škůdci. V neposlední řadě také základy BOZP a PO při těžbě dřeva. Zúčastnilo se 35 žáků.

  

Všechny realizované exkurze měly návaznost na odborný výcvik daných oborů, proběhly bez problémů a s kladným hodnocením externích lektorů z navštívených firem.

Také pro žáky měly tyto exkurze velký přínos, mohli si na vlastní oči prohlédnout závody a firmy, kam by se jen stěží dostávali a mohou díky těmto návštěvám čerpat své zážitky a poznatky při vykonávání závěrečných zkoušek svého oboru. V rámci těchto exkurzí bylo žákům poskytnuto také občerstvení, a to svačina formou bagety a oběd s nápojem. Žáci velmi pozitivně hodnotili průběh exkurzí a věříme, že i nadále se bude pokračovat v realizaci těchto akcí, které jsou nedílnou součástí výuky stavebních oborů na naší škole.