Informace pro rodiče a žáky 1. ročníků

Odborné učiliště a praktická škola Brno,

příspěvková organizace

Sídlo: Lomená 530/44, 617 00 Brno

Identifikační číslo: 00567213

 

Informace

 

Zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 01. 09. 2020 v 8:00 hod. U vchodu do budovy školy si třídní učitelé žáky vyzvednou.                                             

 

Vážení rodiče,                                                                                                                                                                                        

dovolte,abychom Vám před zahájením nového školního roku poskytli informace o nástupu žáků do 1. ročníků naší školy OU a prš Brno, Lomená 44, Brno 617 00 00                                                                                                                                                                                                                        

Žáci si sebou 1. 9. 2020 přinesou:

 Škola žákům zajistí zdarma!!

Požadavky na zakoupení základních učebních pomůcek a potřeb pro teoretickou výuku:

Požadavky na zakoupení pomůcek a potřeb pro odborný výcvik:

 Malířské a natěračské práce, Strojírenské práce, Truhlářská a čalounická výroba

 

Stravovací a ubytovací služby - kuchař

 

Potravinářské práce – pekař

 

Potravinářská výroba  - cukrář

 

 Pečovatelské služby, Knihařské práce

 

Stravování žáků: je ve vlastní školní jídelně v areálu školy. Cena oběda je 34 Kč. Je možnost výběru ze 3 jídel. Obědy se platí bezhotovostně, nejlépe trvalým příkazem nebo poštovní poukázkou typu A. Po zaplacení zálohy ve výši 100,- Kč obdrží strávník čip pro objednávání a odběr stravy.  

Ubytování žáků: Na stránkách: www.oupslomena.cz  lze stáhnout přihlášku a vyplněnou poslat poštou nebo emailem na adresu školy. Jakmile ji obdržíme, ozveme se a budeme Vám ubytování ve školním roce 2020/21 rezervovat. Následně zašleme informační pokyny k ubytování a stravování. Pro žáky středních a vyšších odborných škol je cena za ubytování 600,- Kč za měsíc.

 Školní řád – je vyvěšen na stránkách školy, kde se s ním mohou rodiče a žáci seznámit (omlouvání absence, zákaz kouření v prostorách školy apod.) Používání mobilních telefonů je možné jen o přestávce.

Jak se k nám dostanete: autobusovou dopravou MHD Brno ze zastávky Hlavní nádraží linkami č. 40, 63 zastávka Komárov a linkou 61 zastávka Mariánské náměstí. Odtud půjdete ulicí Lužnou a z ní odbočíte doprava na ulici Potoční a úzkou cestou mezi zahradami projdete na ulici Lomenou.

Komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím aplikace Edookid.


Potvrzení o studiu – veškerá potvrzení budou na studijním oddělení vydávána  od 01. 09. 2020 od 07:30–14:00 hod. Spojení se školou: ústředna: 545 128 711, tel. linka k omlouvání žáků z výuky: 731 653 458  e-mail: sekretariat@oupslomena.cz, webové stránky: www.oupslomena.cz

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi a s Vašimi dětmi.

V Brně, dne 25. června 2020                                                                                                           Mgr. Soňa Řehůřková

                                                                                                                                                                    ředitelka školy