Oficiální dokumenty

Školní řád

Minimální preventivní program 2018/2019

Výroční zpráva školy  

Koncepce rozvoje školy

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů - GDPR

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o IVP

Poskytování informací

 

Školní vzdĕlávací programy všech oborů OU a prŠ jsou také k dispozici v elektronické i tištĕné podobĕ v místnosti č. 306.
Přístup zajistí pracovníci vrátnice v budově školy.

Školní vzdělávací program oboru Strojírenské práce

Školní vzdělávací program oboru Potravinářská výroba

Školní vzdělávací program oboru Kniha

Školní vzdělávací program oboru Malířské a natěračské práce

Školní vzdělávací program oboru Pečovatelské práce

Školní vzdělávací program oboru Potravinářské práce

Školní vzdělávací program oboru Truhlářská a čalounická práce

Školní vzdělávací program oboru Stravovací a ubytovací služby

Školní vzdělávací program oboru Zednické práce

Školní vzdělávací program oboru Praktická škola dvouletá

 

Dílenský řád pro obory: strojírenské práce, knihařské práce, malířské práce, truhlářské práce, zednické práce

Dílenský řád pro obor: pečovatelské služby

Dílenský řád pro obory: potravinářská výroba, stravovací a ubytovací služby,potravinářské práce