Studijní obory
Strojírenské práce

Strojírenské (automontážní) práce

Zvládneš základní práce při ručním zpracování kovů – řezání, stříhání, pilování, vrtání, ohýbání, sekání a probíjení, nýtování, dále základní montážní práce v automobilovém průmyslu a strojírenství. Dokážeš samostatně pracovat podle technických montážních náčrtů a schémat. Osvojíš si svařování plamenem a elektrickým obloukem. Najdeš uplatnění jako strojírenský dělník nebo montér v automobilovém průmyslu.

 • délka 3 roky
 • pro hochy
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 23-51-E/01
Potravinářská výroba

Potravinářská výroba (cukrářské práce)

Zvládneš přípravu surovin, jejich vážení a měření, úpravu cukru pro cukrářskou výrobu, dokážeš vyrobit běžné druhy těst. Ovládneš další potřebné profesní dovednosti: stříkání ozdob, modelování, tvarování a zdobení jednoduchých výrobků, přípravu náplní a polev, výrobu zmrzlin a DIA výrobků. V průběhu studia tě čeká odborná praxe v provozech, ve kterých se po získání výučního listu můžeš uplatnit. Absolvuješ kurz přípravy kávy a italských dezertů, zakončený certifikátem. Získáš základy v oblasti prodeje a práce se zákazníkem. Ti nejlepší mají možnost se účastnit odborných stáží v zahraničí, reprezentují učiliště v mezinárodních soutěžích.

 • délka 3 roky
 • pro dívky i hochy
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 29-51-E/01
 
Knihařské práce

Knihařské práce

Zvládneš zpracování kartonů, lepenek a ušlechtilých papírů, výrobu sáčků, bloků, sešitů. Uplatníš technologii výroby jednoduchých i dárkových krabic a pouzder. V průběhu vzdělávání si osvojíš sériovou výrobu knihařských a kartonážních produktů. Dokážeš rozlišovat knihařské materiály, jejich vlastnosti, způsoby zpracování a výpočty týkající se jejich spotřeby. Ovládneš ruční vazby měkké polotuhé i tuhé, zvládneš opravy poškozených vazeb. Budeš samostatně manipulovat s materiálem a výrobky pomocí dopravních vozíků. Budeš samostatně obsluhovat pákové nůžky, knihařské lisy, drátošičky, zlatičky, stolní řezačky, vrtací a perforovací stroje, mazací stroje aj. Uplatníš se v polygrafickém a papírenském průmyslu při výrobě kartonáže, obalů a knihařských výrobků.

 • délka 3 roky
 • pro dívky i hochy
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 34-57-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce)

Provádíš předběžnou úpravu surovin a potravin. Naučíš se potraviny správně ošetřovat, uskladnit, konzervovat. Budeš schopný manipulace se stroji a ostatním kuchyňským zařízením. Ovládneš technologické postupy přípravy jídel a nápojů podle platných předpisů a při uplatňování zásad správné výživy. Zvládneš připravit základní výrobky teplé a studené kuchyně. Ovládneš základy jednoduché obsluhy a úklidové práce na pracovišti i v provozu. V průběhu studia tě čeká odborná praxe v provozech, ve kterých se po získání výučního listu můžeš uplatnit. Absolvuješ kurz přípravy kávy a italských dezertů, zakončený certifikátem. Získáš základy v oblasti prodeje a práce se zákazníkem. Ti nejlepší mají možnost se účastnit odborných stáží v zahraničí, reprezentují učiliště v mezinárodních soutěžích. Najdeš uplatnění v okruhu pracovních činností povolání kuchař a obecně v zařízeních poskytujících stravovací služby.

 • délka 3 roky
 • pro dívky i hochy
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 65-51-E/01
 
Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce

Zvládneš přípravu povrchů pro malby a nátěry na omítkách. Osvojíš si provedení a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhů. Ovládneš další potřebné profesní dovednosti: mícháni a tónování barev, tapetování a lakýrnické práce. Uplatníš se jako stavební dělník – v oboru malíř, natěrač - ve veřejných, průmyslových a bytových interiérech.

 • délka 3 roky
 • pro hochy
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 36-57-E/01
Pečovatelské služby

Pečovatelské služby (pečovatelské práce)

Budeš pracovat v domovech pro seniory, v azylových zařízeních a ústavech sociální péče. Budeš moci vykonávat práce v provozech kuchyní a prádelen včetně prací při opravách prádla a úklidových prací. Jako absolvent zvládneš pečovatelskou službu v domácnostech, v zařízeních s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče.

 • délka 3 roky
 • pro dívky i hochy
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 75-41-E/01
 
Potravinářské práce

Potravinářské práce (pekařské práce)

Zvládneš přípravu surovin k dalšímu zpracování. Ovládneš další potřebné profesní dovednosti: ruční tvarování běžného a jemného pečiva, odsazování výrobků, přípravu výrobků před pečením, pomocné práce u kontinuální linky na běžné pečivo i u linky na jemné pečivo, obsluhu balicích a čistících strojů, pomocné práce při kontinuální výrobě chleba, ruční práce při výrobě základních cukrářských výrobků. Absolvuješ kurz přípravy kávy a italských dezertů, zakončený certifikátem. Získáš základy v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb. Ti nejlepší mají možnost se účastnit odborných stáží v zahraničí, reprezentují učiliště v mezinárodních soutěžích. Najdeš uplatnění v potravinářském průmyslu.

 • délka 2 roky
 • pro dívky i hochy
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 29-51-E/02
Truhlářská a čalounická výroba

Truhlářská a čalounická výroba (truhlářské práce)

Zvládneš výrobu, sestavování jednoduchých truhlářských výrobků, nábytku a zařízení, jejich konstrukčního spojování, osazování vestavěného nábytku i ostatních stavebně truhlářských výrobků v objektech. Ovládneš další potřebné profesní dovednosti: vhodné způsoby zpracování materiálů pro truhlářskou výrobu, tradiční technologické postupy výroby, obsluhu dřevoobráběcích strojů a jejich seřízení i základy čalounických prací. Uplatníš se jako truhlářský dělník v dřevozpracujících firmách zaměřených na výrobu nábytku a zařízení.

 • délka 3 roky
 • pro hochy
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 33-56-E/01
 
Zednické práce

Zednické práce

Zvládneš stavební práce podle dokumentace – zejména se jedná o přípravu směsí a materiálů, obsluhu stavebních strojů, zdění, betonování, omítání, izolování, stavby lešení, dokončovací stavební práce, jednoduché přestavby. Jako absolvent se uplatníš jako dělník ve stavebních firmách - zaměření: zedník.

 • délka 3 roky
 • pro hochy
 • závěrečná zkouška - výuční list
 • kód oboru: 36-67-E/01
Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá

Péče o rodinu a vedení domácnosti (určeno pro dívky)
Jako absolventka získáš všestranné vědomosti a dovednosti spojené, s vedením domácnosti - kuchyně teplá, studená, dietní, uchováváni potravin, ruční práce, strojové šití a opravy prádla a oděvů, péče o domácnost, péče o dítě, nemocného a staršího člena rodiny, psaní na stroji. Uplatníš se v oblasti služeb jako pomocná kuchařka, šička, pečovatelka.
Domovní údržba (určeno pro hochy)
Získáš základní vědomosti a dovednosti pro práce stavební, malířské, instalatérské, zámečnické a další dovednosti potřebné pro údržbu budov. Můžeš se uplatnit jako údržbář, školník, domovník, topič nebo např. stavební výrobě, technických službách apod.
Absolventi Praktické školy mohou získat živnostenský list na určité druhy prací. Výborní žáci a žákyně mohou v závislosti na zdravotním stavu postoupit na některý z učebních oborů Odborného učiliště a získat výuční list.

 • délka 2 roky
 • pro dívky i hochy
 • závěrečná zkouška - vysvědčení
 • kód oboru: 78-62-C/02
 

 

Pro přijetí do všech oborů je nutné splnit podmínky přijímacího řízení a být zdravotně způsobilý.

Po ukončení studia mají absolventi možnost dalšího vzdělávání na středních odborných školách.