Mimořádné opatření - nové info!

Od 25. listopadu 2020


bude dle nařízení MŠMT opět zahájena prezenční výuka závěrečných ročníků.
Výuka bude realizována od 8:00 hod. do 12:30 hod.
Taktéž bude zahájen odborný výcvik i pro 1. a 2. ročníky dle rozvrhu.
Výuka bude probíhat za dodržování přísných hygienických předpisů.
(Používání dezinfekce, dodržování rozestupů, pravidelné větrání dílen i tříd, žáci musí mít s sebou 2 roušky na den).

 Od středy 25.11.2020 je DOMOV MLÁDEŽE  opět v provozu.

 Příjezdový den je úterý 24.11.2020 od 17 hod.

 Platba za ubytování v měsíci listopadu 2020 se nebude účtovat.

 Mimořádná pravidla provozu pro DM:

 1. Vstup do DM je povolen pouze ubytovaným.

 2. Každý ubytovaný musí mít na den minimálně dvě roušky, které nosí ve společných prostorách.

 3. Vzájemné návštěvy ubytovaných mezi patry (mimo zájmovou činnost) jsou zakázány.

 4. Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla – používat při mytí rukou desinfekci a jednorázové papírové ručníky.

 5. Pokud ubytovaný žák vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce) musí opustit budovu   DM v co nejkratším možném čase.

 Prosíme, sledujte aktuální informace na našich www stránkách a také v systému Edookit.