Mimořádné opatření - nové info!

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci,                                                            

oznamujeme Vám, že od června 2020 může pro žáky nekončících ročníků probíhat v omezené míře odborný výcvik za dodržení stanovených hygienických podmínek. Teoretická výuka nebude probíhat, možné budou pouze třídnické hodiny a konzultace pro doplnění známek za 2. pololetí.   

 Na naší škole bychom chtěli začít s odborným výcvikem od 9. června 2020. Abychom všechno dobře organizačně připravili, potřebujeme znát Váš zájem. Proto žádáme o potvrzení třídnímu učiteli do 31. května 2020. 

Děkujeme.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na:                                                                         

Mgr. Eva Lebedová, zástupce ředitele pro teoretické a praktické vyučování                                           

 t.č.: 731 181 640, email:lebedova@oupslomena.cz

                                                                                                                         

Žáci 3. ročníků dostavte se prosím  do školy 11.5.2020, na individuální výuku před závěrečnými zkouškami.
Výuka bude probíhat pouze na OU Lomená 44. Bude za zvýšených hygienických opatřeních, které vydalo MŠMT.
- každý den od 8.00 do 11.30 hod.,
- u vchodu Vám bude změřena teplota,
- na každý den si donesete 2 roušky a igelitový sáček na použité roušky,
- u vchodu do školy bude připravená desinfekce,
- budete dodržovat minimální 2 metrové rozestupy,
- máte možnost si koupit balené bagety a pití v kantýně pouze po příchodu do školy, můžete si objednat obědy.
Všechny ostatní věci se dozvíte v pondělí od svých třídních učitelů.
Budeme se na Vás těšit !