Mimořádné opatření - nové info!

Od 19. dubna 2021:

https://www.oupslomena.cz/files/testov%C3%A1n%C3%AD/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f%20(8).pdf

Od 14.12.2020

Do teorie příští týden půjdou třídy : Knp1, KnP2, PP2, PPc2, PV2,SUS2, SUO2

 - nformace o tom, kdo půjde do školy se dozví žáci od třídních učitelů,

-        3. ročníky beze změny,

-        odborné výcviky podle rozvrhu

Platí nošení roušek ( žáci 2 roušky na den) desinfekce ,rozestupy, žáci neopouštějí svoje patra během výuky.

 

Od 7.12.2020 se může do školy prezenčně vrátit další část žáků:

 informace o tom, kdo půjde do školy se dozví žáci od třídních učitelů,

-        3. ročníky beze změny,

-        odborné výcviky podle rozvrhu

-        teoretická výuka v týdnu od 7.12. – 11.12. jen třídy PP1, PPc1,PS1, PS2, PV1, SUS1

-        ostatní třídy, které mají v rozvrhu teoretickou výuku pokračují v distanční výuce,

Platí nošení roušek ( žáci 2 roušky na den) desinfekce ,rozestupy, žáci neopouštějí svoje patra během výuky.

Od 25. listopadu 2020


bude dle nařízení MŠMT opět zahájena prezenční výuka závěrečných ročníků.
Výuka bude realizována od 8:00 hod. do 12:30 hod.
Taktéž bude zahájen odborný výcvik i pro 1. a 2. ročníky dle rozvrhu.
Výuka bude probíhat za dodržování přísných hygienických předpisů.
(Používání dezinfekce, dodržování rozestupů, pravidelné větrání dílen i tříd, žáci musí mít s sebou 2 roušky na den).

 Od středy 25.11.2020 je DOMOV MLÁDEŽE  opět v provozu.

 Příjezdový den je úterý 24.11.2020 od 17 hod.

 Platba za ubytování v měsíci listopadu 2020 se nebude účtovat.

 Mimořádná pravidla provozu pro DM:

 1. Vstup do DM je povolen pouze ubytovaným.

 2. Každý ubytovaný musí mít na den minimálně dvě roušky, které nosí ve společných prostorách.

 3. Vzájemné návštěvy ubytovaných mezi patry (mimo zájmovou činnost) jsou zakázány.

 4. Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla – používat při mytí rukou desinfekci a jednorázové papírové ručníky.

 5. Pokud ubytovaný žák vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce) musí opustit budovu   DM v co nejkratším možném čase.

 Prosíme, sledujte aktuální informace na našich www stránkách a také v systému Edookit.