Kontakty

Zvětšit mapu
   
   
 
 
   

Odborné učiliště a praktická škola Brno, 

příspěvková organizace

Lomená 530/44, 617 00 Brno

Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, č. j. 98/39

IČO školy: 00567213

ID datové schránky: 24x2rgu

IZO: 110 02 58 57

Telefonické omlouvání žáků: 731 653 458

 

jméno místo klapka mobil telefon POZOR - emailové adresy jsou upraveny proti kopírování
tel. ústředna - spojovatelka vrátnice DM     545 128 711  
Doležal Miroslav, Hudcová Světlana, Karniš Marián, Matúšková Lada vrátnice DM 211   545 128 711  
Křížová Ladislava vrátnice škola 281 545 128 781  
Křivánková Olga kantýna 281 545 128 781 krivankovaoupslomena.cz

ŘEDITELSTVÍ

Mgr. Řehůřková Soňa ředitelka OU a prš 247

545 128 747

545 233 110

sekretariatoupslomena.cz
Mgr. Lebedová Eva

zástupkyně ředitelky, statutární zástupkyně

240 731 181 640 545 128 740 lebedovaoupslomena.cz
Bc. Žampach Petr vedoucí domova mládeže 245 722 147 203 545 128 745 zampachpoupslomena.cz
Nesrstová Iveta sekretariát ředitelky 247  

545 128 747

545 233 110

sekretariatoupslomena.cz

EKONOMICKÝ ÚSEK

Jašková Hana vedoucí ekonomického a provozně-technického úseku 265 739633461 545 128 765 jaskovaoupslomena.cz
Kašparová Žaneta finanční účtárna 257   545 128 757 kasparovaoupslomena.cz
Veselá Ladislava mzdová účtárna, osobní odd. 267 702 107 293 545 128 767 veselaoupslomena.cz
Plevová Zuzana pokladna 244 736 539 932 545 128 744 plevovaoupslomena.cz
Pechová Petra materiálová účtárna, fakturace 252 736 539 935 545 128 752 pechovaoupslomena.cz

DOMOV MLÁDEŽE - vychovatelé

Kaňáková Helena IV.A 264   545 128 764 kanakovaoupslomena.cz
Moudrý Jiří III.A 263   545 128 763 moudry@oupslomena.cz
chodba IV.B 272   545 128 772  
Žampach Ivo III.B 275   545 128 775 zampachoupslomena.cz
Bc. Příhoda Jakub, II.A 262   545 128 762 prihoda@oupslomena.cz
Hotárková Simona II.B 274   545 128 774 hotarkovaoupslomena.cz
Šilingrová Marta IV.B 276   545 128 776 silingrovaoupslomena.cz

ŠKOLA - teoretické vyučování

Laušová Stanislava

  254 545 128 754 lausovaoupslomena.cz
Mgr. Bublová Dagmar SUS 2 218 545 128 718 bublovaoupslomena.cz
Mgr. Demel Ladislav  MNA 2, SPA 2, TrVA 2 219   545 128 719 demeloupslomena.cz
PaedDr. Janda Karel   219   545 128 719 jandaoupslomena.cz
Mgr. Köstnerová Gabriela  PS 1 273   545 128 773 kostnerovaoupslomena.cz
Mgr. Lebedová Eva   240   545 128 740 lebedovaoupslomena.cz
Bc. Šebela Radim  MNA 1, SPA 1, TrVa 1 249   545 128 749 sebelaoupslomena.cz
Mgr. Krahulová Jaroslava SUO 3  254 545 128 754 krahulovaoupslomena.cz
Bc. Trávníček Lubomír Trv 2, SP 2, ZP 2 283   545 128 783 travnicekoupslomena.cz
Mgr. et Mgr. Souček Petr SP 3, TrV 3, ZP 3 286   545 128 786 soucek@oupslomena.cz
Mgr. Sedláková Bohdana PPc 1, PPc 2 218   545 128 718 sedlakovaoupslomena.cz
PhDr. Nováková Irena PPc 2 214   545 128 714 novakova.i@oupslomena.cz
Mgr. Piňosová Jana SUO 1 214   545 128 714 pinosovaoupslomena.cz
Mgr. Chrást Miloš 220 603 455 310 545 128 720 chrastoupslomena.cz
Mgr. Juřica Vlastimil 220,286    545 128 286 juricaoupslomena.cz
Mgr. Sedláčková Jitka PV 2 240 728 266 071 545 128 740 sedlackovaoupslomena.cz
Mgr. Manová Hana 233 724 760 563 545 128 733 manovaoupslomena.cz
Mgr. Janíčková Kateřina PP 1, TrV 1       janickova@oupslomena.cz
Mgr. Staroba Zdeněk 279 774889913 545 128 779 starobaoupslomena.cz
Mgr. Malá Markéta PS 2 273   545 128 773 malaoupslomena.cz
RNDr. Bíbová Helena SUO 1 282    545 128 782 bibovaoupslomena.cz
Mgr. Krahulová Jaroslava prš 1, prš 2 254 604 122 891 545 128 734 krahulovaoupslomena.cz
Svobodová Barbora 239   545 128 739 svobodovaoupslomena.cz
Mgr. Bradáčová Renata PV 3 226   545 128 726 bradacovaoupslomena.cz
Součková Monika PV 1 226 545 128 726 souckovaoupslomena.cz
Bc. Halík Tomáš SP 1, ZP 1 halikoupslomena.cz
Rykr Vojtěch, Dis.  MNA 3, SPA 3, TrVA 3 232   545 128 732 rykroupslomena.cz
Hájková Ludmila  PS 3, SUS 3 254 545 128 754 hajkovaoupslomena.cz
Rybníčková Ivana rybnickovaoupslomena.cz
Bc. Otrubová Jarmila  SUS 1  235   545 128 735 otrubovaoupslomena.cz

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Pondělí - Čtvrtek  7:30 hod. - 15:00 hod.          
Pátek : 7:30 hod. - 14:00 hod.  Opletalová Jitka 234 733 530 858  545 128 734 opletalovaoupslomena.cz

SPECIÁLNÍ PEDAGOG, METODIK PREVENCE

Mgr. Sedláčková Jitka  Konzultace s PPP, SPC, zasílání doporučení 240 728 266 071 545 128 740 sedlackovaoupslomena.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Staroba Zdeněk

 

279

774889913  

545128779  

starobaoupslomena.cz

Mgr. Manová Hana

 

233

724760563

545128733

manovaoupslomena.cz

TECHNIK BOZP

Mgr. Staroba Zdeněk   279 774 889 913 545 128 779 staroba@oupslomena.cz

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ - vedoucí učitelé OV

Mgr. Manová Hana  - výchovný poradce obory: PP, PV, PPc, SUS, SUO, Knp, PS 233 724 760 563 545 128 733 manovaoupslomena.cz
Mgr. Staroba Zdeněk - výchovný poradce

obory: TrV, MN, ZP, SP

279 774 889 913 545 128 779 starobaoupslomena.cz

Učitelé OV - Strojírenské práce

Bc. Šebela Radim    271     sebelaoupslomena.cz
Eibel Luboš         eibeloupslomena.cz

Učitelé OV - Strojírenské práce - Přízřenice

Krupička Michael     733 530 857 547 212 184 krupickaoupslomena.cz
Bc. Halík Tomáš     733 530 857 547 212 184 halikoupslomena.cz

Učitelé OV - Knihařské práce

Opavská Vladimíra   239   545 128 739 opavskaoupslomena.cz
   
Svobodová Barbora   239   545 128 739 svobodovaoupslomena.cz
           

Učitelé OV - Malířské práce a natěračské práce

Rykr Vojtěch   232   545 128 732 rykroupslomena.cz
Sedlák Jiří   232   545 128 732 sedlakoupslomena.cz

Učitelé OV - Truhlářská a čalounická výroba

Bc. Trávníček Lubomír   271   545 128 771 travnicek@oupslomena.cz
Procházka Jan   271   545 128 771 prochazkaoupslomena.cz
Hájek Petr    230   545 128 730 hajekoupslomena.cz

Učitelé OV - Zednické práce

Bc. Petrů Miroslav   230   545 128 730 petruoupslomena.cz

Učitelé OV - Pečovatelské služby

Hájková Ludmila prádelna 278   545 128 778 hajkovaoupslomena.cz
Mgr. Malá Markéta prádelna 278   545 128 778 malaoupslomena.cz
           

Učitelé OV - Strav. a ubyt. služby, Potravinářská výroba, Potravinářské práce

Bc. Jahnová Soňa  Odloučené pracoviště       jahnovaoupslomena.cz
Mgr. Bradáčová Renata         bradacovaoupslomena.cz
Sedláková Ilona       sedlakovaioupslomena.cz
Součková Monika   260, 226   545 128 726 souckovaoupslomena.cz
Števková Simona  Odloučené pracoviště       stevkovaoupslomena.cz
Volavková Martina   260   545 128 760 volavkovaoupslomena.cz
Mgr. Bublová Dagmar 235 bublovaoupslomena.cz
Bc. Otrubová Jarmila   235   545 128 735 otrubovaoupslomena.cz
Lehká Naděžda  Odloučené pracoviště       lehkanoupslomena.cz
Lehká Petra  Odloučené pracoviště       lehkaoupslomena.cz
Paulíková Stanislava  Odloučené pracoviště       paulikovaoupslomena.cz
Rybníčková Ivana  Školní jídelna   238     rybnickovaoupslomena.cz
Čechová Kateřina  Odloučené pracoviště       cechovaoupslomena.cz

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, JÍDELNA

Ing. Rozmahelová Květuše ved. školní kuchyně 238 739 021 084 545 128 738 jidelnaoupslomena.cz
Božková Zuzana referentka stravování 238   545 128 738 jidelnaoupslomena.cz

ÚDRŽBA - OU a PrŠ

Hrdlička Aleš   221   545 128 721 hrdlickaoupslomena.cz
Kundera Jaroslav   221       
Doležal Vladimír 221

KOTELNA

Kundera Jaroslav   277 603 455 320 545 128 777 kunderaoupslomena.cz

ÚKLID - DM

Koutná Renata   211   545 128 711  
Vaníčková Petra, Ondrášková Věra,
Kolenčíková Barbora
  211   545 128 711