Archiv novinek

Hledáme kvalifikovaného učitele/ku pro obor knihařské práce

1.9.2017

Bližší informace u ředitele školy.

55. výročí založení školy

21.1.2016

Nově nabízený učební obor

22.4.2015

Sdělujem Vám, že s platností od 1.9.2015 dochází k rozšířění nabídky učebních oborů.

Nově lze studovat dvouletý učební obor 29-51-E/02 Potravinářské práce - pečivářské a cukrovinkářské práce. Žáci v tomto oboru získají vědomosti a dovednosti o práci v pekárně a cukrárně. Tento obor je ukončen závěrečnou zkouškou a žáci získají výuční list. Pro přijetí na tento obor není nutné vyšetření z PPP nebo SPC.

V případě zájmu o obor nebo o další informace kontaktuje zást. ředitele Mgr. Marii Šebelovou.