Centrum odborného výcviku

 

OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - Centrum odborného výcviku

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01642

Příjemce dotace: OU a PrŠ, Brno, Lomená 44

 

Výzva: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.3 Veřejné služby regionálního významu

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod


Celkové náklady:      20 657 889,40 Kč

Dotace:                      20 203 852,90 Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila žádost o dotaci na projekt s názvem "OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - Centrum odborného výcviku".

 

V rámci projektu dojde k modernizaci a dovybavení stávajícího technického vybavení v truhlářské dílně a autodílně, vybavení nové technické IT dílny a bude odstraněna stávající nevyhovující budova pro odborný výcvik dřevooborů, lakýrníků a natěračů a na stejném místě ve stejných půdorysných rozměrech bude vystavěno nové dvoupatrové centrum.

Střední škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, proto díky projektu dojde ke zvýšení praxe - žáků s lehkou mentální retardací (75%), specifickými poruchami učení a chování, autismem a jiné, dále žáků vyrůstající v problematickém sociokulturním prostředí, mající etnický původ, etopedické poruchy apod. Absolventi uvedených oborů tak získají důležitou výhodu pro svůj budoucí profesní život. Sekundárně dojde ke zvýšení procenta jejich uplatnění při hledání zaměstnání, jelikož budou lépe naplňovat aktuální potřeby trhu práce.

 

Projekt je realizován od 25. 8. 2014 do 30. 9. 2015.